Nordisk Skoletavle Fabrik

Nordisk Skoletavle Fabrik - Kolding

Nordisk Skoletavle Fabrik blev stiftet i Kolding, af Poul Sørensen den 1. februar 1950.I begyndelsen fremstilledes mindre skrivetavler til datidens børneværelser. Poul fik selve tavlematerialet sendt fra England, hvorefter han sammen med sin hustru fremstillede rammerne til det færdige produkt. I de første år lå produktionen på Blæsbjerggade 38, 6000 Kolding, men allerede 2 år … Læs mere

København havns dampkran

Købehavns store dampkran bugseres gennem den åbne Knippelsbro

I mange år havde København havn en stor dampdrevet flydekran, der blev anvendt til alt fra læsning til reparationer af havneanlæg. Flydekranen var udstyret med to skorstene, sandsynligvis til hver sin kedel. Det “bagerste ben” kunne føres frem og tilbage i en stor rille, for at flytte kranen med dens last fra mole til dæk, … Læs mere

Tøj- og Manufakturhandlere

Anker M Heegaard - Dansk Textil Lager

Før de mange tøjbutikker på gågader og storcentre, måtte man besøge en af de lokale manufakturhandlere for at blive klædt ordentligt på. Landsdækkende Dansk Textil Lager Dansk Textil-Lager havde hovedoplag på Christianshavn, og underafdelinger i hele landet. Bornholm J. S. Kjærsgaard Blem Bidstrup Blem Bidstrups butik lå i Rønne. J.S. Kjærgaard havde butik i Neksø … Læs mere

Andreas Møllers Søbadeanstalt

Andreas Möllers Söbadeanstalt i Hellerup

Andreas Møllers Søbadeanstalt lå for enden af badebroen ved Onsgaardsvej i Hellerup, og var vældig populær blandt de lokale beboere. Da den åbnede havde de færreste bad i hjemmet, så man tog på badeanstalten for at komme i bad. Til dagligt blev Andreas Møller kaldt “Bade-Møller” Svømmeundervisning Da skolerne omkring år 1900 begyndte at undervise … Læs mere

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab

Kjöbenhavns Telefonselskab - Station no. 10 - 1910

Telefonselskabet Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, senere blot KTAS stiftedes 15. januar 1881, under navnet Kjöbenhavns Telefonseskab. I 1946 udviddede man og overtog telefonien på Bornholm, og senere i 1948 overtog man både Lolland og Falster. Fusionerede i 1992 med Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland, og blev til Tele Danmark A/S. Da virksomheden privatiseredes, ændredes … Læs mere

Telefonselskaber i Danmark

Teledanmark KTAS kabelskab - 2021

I løbet af 100 år, er man gået fra at have små lokale telefonselskaber med centraler i landsbyer, til få multinationale selskaber der dækker hele landet. Landsdækkende telefonselskaber KTAS – Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab KTAS, der startede som Kjöbenhavns Telefonselskab, hedder i dag YouSee. Hovedstaden Bornholm Bornholms Telefonselskab Jylland JTAS Læsere: 6

Danmarks drikkevandsforsyning

Drikkevand

Danmarks drikkevandsforsyning pumpes op fra store og små vandværker i hele landet. Efterhånden som vandforsyningsnettet udvides og brønde tørrer ud eller forurenes lukker ældre vandværker og nye dukker op. Vandværker Hovedstaden Thorsbro vandværk blev ved opførslen i 1908 udstyret med dieseldrevne pumper.Den sidste af disse blev slukket i 1985.I dag er pumperne erstattet af moderne … Læs mere

Hakkemose Teglværk

Hakkemose Teglværk ca år 1900

Hakkemose Teglværk startede produktionen i 1847 I 1870’erne var Hakkemose Teglværk Danmarks absolut største teglværk, og vognlæs efter vognlæs af mursten og tegl blev fragtet til København til brug i de mange store byggerier. I 1908 var de lokale lerlag blevet udtømt, og man måtte derfor stoppe produktionen af mursten.I 1909 lagde man produktionen om … Læs mere

Svaneke Bryghus

Svaneke Bryghus

Svaneke Bryghus er en af landets mange mikrobryggerier. Den ligger på torvet i Svaneke hvor den også har sin egen restaurant. Bryggeriet sælger en del af sine varer igennem landsdækkende kæder, heriblandt COOP kæden. Nogle øl fås dog kun på selve bryggeriet. Bryggeriet har tidligere solgt øl med særlige mærkater til arrangementer og virksomheder. Læsere: … Læs mere