Danske Banker og Sparekasser

For hundrede år siden var der en lang række Danske Banker og Sparekasser med lokal forankring. I dag er de fusioneret til enkelte store.

Landmandsbanken Østerbro - ca. 1900
Landmandsbanken Østerbro – ca. 1900

Landsdækkende Banker

BG Bank

Bikuben Bank

Danske Bank

Danske Bank har sine rødder tilbage i 1871

Landsmandsbanken

Hed oprindeligt “Den Danske Landmandsbank, Hypothek- & Vexelbank i Kjøbenhavn, Aktieselskab“, men er efter en del navneændringer blevet til Danske Bank.

Privatbanken

Provinsbanken

Sparekassen sds

Sparekassen sds
Sparekassen sds

Lokale banker

Hovedstaden

Haandværkerbanken i Kjøbenhavn

Kastrup Bank

Strandvejen

Kjøbenhavns Inkassations- & Kreditbank

Kjøbenhavns Inkassations- & Kreditbank yder laan paa Fordringer, Konossementer og Varepartier - 1908
Kjøbenhavns Inkassations- & Kreditbank yder laan paa Fordringer, Konossementer og Varepartier – 1908

Bornholm

Bornholmerbanken

Sparekassen Bornholm

Sparekassen Bornholm - Penge er ikke alt... men rare at ha'
Sparekassen Bornholm – Penge er ikke alt… men rare at ha’

Nordjylland

Nordjysk Bank

Nordsjælland

Roskilde Bank

Sparekassen Sjælland

Sparekassen Sjælland
Sparekassen Sjælland

Sydsjælland

Faxeladeplads Bank

Havde sparebøsser fra Tekno, med deres navn på siden, og “Lad os sætte pengene i den lokale bank” på taget.

En kommentar til “Danske Banker og Sparekasser”

Skriv en kommentar