Der fremstilles kasser til Rich's på De Danske Cikoriefabrikkers værksted - 1927
Artikel oversigter

Danske værktøjsmagere og -fabrikker

Der var en række værktøjsmagere og værktøjsfabrikker i Danmark for et halvt århundrede siden. I dag er størstedelen af produktionen flyttet til udlandet. Hovedstadsområdet P. Jensen Badstuestræde 3 (1894) Fyn Ejde Nielsens Værktøjsfabrik Jønkøbingvej 1, Svendborg Skovs Værktøjsfabrik Vestergade, Nyborg Tommerup Radrenser- og Værktøjsfabrik Tommerup Jylland Sønderborg Værktøjsfabrik Sønderborg Værktøjsfabrik etableredes i 1971 og leverede […]

Artikel oversigter

Irma

Irma etableres af Enken Karen Marie Schepler i 1886, da hun fra en forretning i Ravnsborggade 5, sælger mejerivarer samt æg. I de første år hedder forretningen Mælkeforsyningen Ravnsborg. I 1907 dukker navnet Irma op for første gang. Navnet er en forkortelse af det margarineprodukt man solgte i samarbejde med Johannes Rasmussens Margarinefabrik; JRMA.Det mere […]

Nordisk Livsforsikring, Nygade 7 - 1905
Artikel oversigter

De Danske Blækfabrikker

Da man skrev med fyldepen og gåsefjer skulle man løbende fylde lageret op med blæk. Dermed var der grobund for en lang række danske blækfabrikker, der dukkede op i baggårde og kældere i hele landet. Hovedstadsområdet Alfred Benzon Østergade 18 Falkoneergaardens Fabriker Falkoneerallé 116 Fabriken Gammelholm Tordenskjoldsgade 29 Fabriken Jettadam Istedgade 82 Fabriken Randers Fabriken […]

Luksussko fra Wulff-Melamedt Skotøjsfabrik I/S, Dronningensgade 66
Artikel oversigter

Danske Skotøjsfabrikker

Før det meste af skoproduktionen rykkede til det fjerne østen, havde Danmark en lang række skomagere og skotøjsfabrikker. Det var ikke unormalt at finde mindre skotøjsfabrikker i byernes baggårde. Hovedstaden Angulus Angulus etableredes i 1904 De Forenede Skotøjsfabriker Hellerup Træsko og Læstefabrik Hertz Garveri & Skotøjsfabrik Hertz Garveri & skotøjsfabrik etableredes af Abraham Hertz i […]

Københavns Elektromotor Fabrik
Artikel oversigter

Danske Elektromotorfabrikker

Tidligere var der en lang række danske elektromotorfabrikker i landet. I dag er de fleste lukket eller solgt til udenlandske giganter. Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik – Selvregulerende generatorer, stationære eller transportable – Til nød-el-forsyning eller hjælpemaskine – Staldventilatorer Thomas B. Thriges Motorfabrik Københavns Elektromotor Fabrik Københavns Elektromotor Fabrik blev etableret af […]