Den gensidige Landbo-Sygeforening - Børnelammelses- og ulykkeforsikring
Artikel oversigter

De Danske Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber har længe solgt forsikringer inden for områder fra børnelammelse til ledningsforsikring. Alm. Brand Arbejdernes Brandforsikringsselskab Arbejdernes Ulykkeforsikring Arbejdernes Ulykkeforsikring blev etableret i 1899. Assurance Instituttet Assurance-Compagniet Baltica Forsikringsselskabet Baltica blev etableret i 1915, bl.a. af Den Danske Landmandsbank, DFDS og Det Østasiatiske Kompagni. Brandforsikringsselskabet Guardian Den Gensidige Landbo-Sygeforening Det Kjøbenhavnske Reassurance Compagni Det Kongelige […]