Dansk Andels Cementfabrik - Platte . 10. November 1911-1936
Artikel oversigter

Danske Cementstøberier og Betonvarefabrikker

Spredt over det ganske land, var der tidligere en lang række Cementstøberier og Betonvarefabrikker der producerede alt fra drænrør til bygningselementer. Bornholm PL Beton PL Beton fremstillede i mange år den meget populære “Mulebytank”, der blev eksporteret til en lang række lande. Fyn Søndersø Elementfabrik Søndersø Elementfabrik fremstillede i mange år betonelementer under navnet betoment. […]

NOAK batterier - 1960'erne
Artikel oversigter

Danske Akkumulatorfabrikker

Engang fremstillede danske Akkumulatorfabrikker alt fra batterier til automobiler, til nødstrømsanlæg der holdt udstyr som telefon centraler kørende ved strømafbrydelser. I dag importeres så godt som alle batterier og akkumulatorer fra udlandet. Akkumulatorfabrikken Møller & Co Odense Akkumulatorfabrikken Viking Overstræde 8, Odense A/S Akkumulator-Fabrikken Fremstillede akkumulatorer mellem 1917 og 1982. Chloride Akkumulatorfabrik Overtog blandt andet […]

Den gensidige Landbo-Sygeforening - Børnelammelses- og ulykkeforsikring
Artikel oversigter

De Danske Forsikringsselskaber

Forsikringsselskaber har længe solgt forsikringer inden for områder fra børnelammelse til ledningsforsikring. Alm. Brand Arbejdernes Brandforsikringsselskab Arbejdernes Ulykkeforsikring Arbejdernes Ulykkeforsikring blev etableret i 1899. Assurance Instituttet Assurance-Compagniet Baltica Forsikringsselskabet Baltica blev etableret i 1915, bl.a. af Den Danske Landmandsbank, DFDS og Det Østasiatiske Kompagni. Brandforsikringsselskabet Guardian Den Gensidige Landbo-Sygeforening Det Kjøbenhavnske Reassurance Compagni Det Kongelige […]

Odense Pølsefabrik - Statsanerkendt Pølsefabrik og Fedevareforretning med Trikinundersøgelse - Annonce 1916
Artikel oversigter

Danske Slagterier

Gennem de sidste 100 år er vi gået fra 100 vis af gårdslagterier til få kæmpe virksomheder, med en lille håndfuld store anlæg. Bornholm Bornholms Andels-Svineslagteri Fyn Faaborg Andelsslagteri Odense Pølsefabrik Jylland Viborg Andels-Svineslagteri Sjælland Ringsted Andels-Svineslagteri Har du kendskab til slagterier der mangler på listen, eller har du yderligere informationer om dem, så må […]