Cheminovas Logo
Hovedstadsområdet Jylland Sjælland

Cheminova

Cheminova blev stiftet i Gladsaxe i 1938 af Gunnar Andreasen. Efter nogle år flyttede virksomheden i 1946 til byen Måløv.

I 1943 forærede Gunner virksomhedens aktier til Aarhus Universitet, der stadig ejede 83% af aktierne da FMC købte virksomheden i 2015.

Mørkhøj

Da Gunnar Andreasen startede var han den eneste mand i virksomheden.

I 1953 måtte Cheminova flytte igen da Måløv ikke brød sig om fabrikkens udledninger til luften, vandløb og Roskilde fjord.
Denne gang flyttede de til Harboøre Tange i Nordjylland, hvor de havde etableret sig året før.

Måløv

Fabrikken ved Måløv blev bygget i årene 1944-1946

Da produktionen startede på den nye fabrik, begyndte man også at producere insekt giften “Parathion”, der også kendes som “Bladan”.

Fabrikken ved Måløv blev overtaget af lampefabrikanten LYFA.

Fabriksbygningen kan i dag findes på Måløv Byvej 229-233

Privat Sidespor

Fabrikken fik sit eget private sidespor, der blev åbnet den 24. november 1944.
Sidesporet mødte de offentlige spor 1,6 km fra Måløv station.
Sporet blev nedlagt den 2. juni 1957 og efterfølgende blev sporskiftet fjernet den 27. november 1957.

I 1980’erne måtte man nedlægge “Kildedal Pumpestation”, der leverede drikkevand til København, pga pesticid rester.
I stedet måtte man pumpe grundvandet op og rense det. En process der kommer til at fortsætte det meste af dette århundrede.

Harboøre Tange

I årene fra 1952 til 1957 ledte fabrikken sit spildevand direkte ud i havet, og allerede få måneder efter produktionsstart begyndte man at klage over lugtgener fra fabrikken, samt antallet fugle og fisk, der enten døde eller blev syge i området.

I 1962 flyttedes produktionen til det nærliggende anlæg på Østrønland, og den første fabrik nedreves.

Ifølge Danske Regioner anslås det at der stadig ligger 15 ton pesticid rester, og 6 ton kviksølv på grunden.
Der pumpes årligt ca 68.000 m3 grundvand op, der renses. Det rensede vand udledes sammen med resten af fabrikkens spildevand.

Høfde 42

Høfde 42 er en af de mest kendte forurenede grunde i Danmark, og den dukker ofte op i nyhedsstrømmen.
Her deponerede/dumpede Cheminova produktionsaffald mellem 1957 og 1962.
Cheminova var ikke alene om forureningen, da Landbrugsministeriet deponerede DDT og kviksølv rester på grunden.

Der er blandt andet tale om kviksølv, sulfotep, malathion og parathion.

I 2006 blev området forsøgt opdæmmet med stålspunsning samt plastmembran.

Tiltag for at indkapsle forureningen ved Høfde 42
Tiltag for at indkapsle forureningen ved Høfde 42

Stålspunsvæggene er 14 meter høje, og ialt 580 meter lang.
Operationen der kostede DKK 32.000.000,- blev betalt af staten og amtet.

Et eksempel på et andet arbejde med spuns. Læg mærke til at det tætnes med en svejsesøm til sidst i videoen.

Da spunsningen blev foretaget oplyste entreprenøren at det ville kunne holde i 15 år, hvilket er til 2021.
Mange af giftstofferne er basiske, hvilket nedbryder stålet i spunsvæggene over tid.

I 2018 var der to virksomheder der fik tilladelse til at lave forsøg med nye rensningsmetoder.
De to virksomheder “Krüger” og “Fortum Waste Solutions” fik dermed tilladelse til at opgrave 130 ton forurenet jord.

Krüger ville forsøge at fjerne giftstofferne ved at opvarme jorden til mellem 300 og 350 grader celcius, Fortum Waste Solutions ville rense jorden med væske under tryk.

Østrønland

Fabriksanlægget på Østrønland blev taget i brug i 1962, samtidigt med at den gamle fabrik blev revet ned.

Mellem 1962 og 1983 deponerede fabrikken sit affald på den nuværende fabriksgrund på Østrønland.
I følge Region Midtjyllands temaside pumpes der årligt 200.000 m3 forurenet grundvand op om året, der efterfølgende renses og udledes sammen med virksomhedens øvrige spildevand.

Cheminova sælges

I 2015 sælger Aarhus Universitet virksomheden til den amerikanske virksomhed FMC Corporation, Cheminova.

I April 2021 var der debat om FMC skulle fritages for at rense de forurenede grunde.

Du kan læse mere om forureningerne på Region Midtjyllands temaside http://www.høfde42.rm.dk/

One thought on “Cheminova

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *