Væsel
Danmark

Truede dyrearter i Danmark

Der findes en hel række truede dyrearter i Danmark. Nogle er fortrængt fra deres originale habitat, hvor andre helt er uddøde i enkelte landsdele. Truede dyrearter Brud Bruden, der også kaldes “Dværgvæsel”, er Danmarks mindste rovdyr.Brudens habitat er blevet truet, pga effektiviseret skovdyrkelse, og arealomlægning til landbrug.Desuden er udlægning af rottegift, og rottefælder også en […]