Væsel
Danmark

Truede dyrearter i Danmark

Der findes en hel række truede dyrearter i Danmark. Nogle er fortrængt fra deres originale habitat, hvor andre helt er uddøde i enkelte landsdele.

Truede dyrearter

Brud

Bruden, der også kaldes “Dværgvæsel”, er Danmarks mindste rovdyr.
Brudens habitat er blevet truet, pga effektiviseret skovdyrkelse, og arealomlægning til landbrug.
Desuden er udlægning af rottegift, og rottefælder også en kilde til nedgangen.

Dyndsmerling

Dyndsmerlingen var tidligere meget mere udbredt i Danmark, men efterhånden som gårdene drænede moserne for at kunne dyrke dem, er deres levesteder svundet drastisk ind.

I dag findes de kun ganske få steder i Sønderjylland.

Hasselmus

Hasselmusens habitater er også blevet reduceret i en sådan grad at de også er blevet truede. I Jylland er arten forsvundet helt inden for de sidste 10 år, og flere andre steder er de funktionelt uddøde, da deres små habitater er resulteret i indavl.Odder

Tapetserfugleedderkop

Danmarks egen fugleedderkop er også listet som moderat truet. Den lever det meste af sit liv i gravegange, på sandede skrænter, og tilplantning af klitter, og omlægning af kuperede heder til landbrugsjord har begrænset deres naturlige habitat.

Fugleedderkoppen kendes blandt andet som “Bornholmsk Fugleedderkop“, selvom at den også kan findes i andre dele af landet.

Du kan se flere udrydningstruede Danske dyre og plantearter på “Rødlisten”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *