Grønland

Nordisk Mineselskab

Nordisk Mineselskab A/S etableredes i 1951, med det formål at etablere og drive minedrift i det østlige Grønland.

Mineselskabet var overvejende (55%) danskejet. Den danske stat ejede 27,5%. Resten var ejet af svenske og canadiske interessenter.

Nordisk Mineselskab fik rettigheder til udvinding i et stort stykke af Øst-Grønland, og gik tidligt i gang med at etablere en mine ved bugten Mesters Vig, hvor Lauge Koch tidligere havde fundet store forekomster af bly.

Minen ved Mestersvig kom i drift i 1952, og fortsatte med at udvinde store mængder af bly, zink og molybdæn frem til 1963, hvor de sidste årer var udtømt.

Minetog

Man indkøbte et minetog til at transportere malmen, heriblandt fire små Ruston & Hornsby type LB diesellokomotiver, med chassisnumrene 398105, 402610, 404978 og 427814. Sporvidden var 750mm.

En lignende Ruston LB. Minetoget havde dog ikke førerhus.
Lokomotiverne blev drevet af en 3VSH motor, som den der vises her

En af lokomotiverne stod stadig udenfor minen i 1970. Ifølge signalposten er der tale om lokomotiv 404.938, der stadig stod udenfor i 1975. Øjensynligt stod de andre tre lokomotiver stadig indenfor i minen.

Mineselskabet arbejdede sammen med de to amerikanske selskaber Amax, for at finde molybdæn, og Arco, for at finde olie.

Nordisk Mineselskab opløstes i 1991

Related posts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *